Quản trị kế toán - tài chính

Giải pháp Kế toán tài chính cung cấp cho doanh nghiệp một cách hành xử tối ưu hơn cho đội ngũ kế toán của bạn khi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp. Tự động tạo hoá đơn từ phân hệ bán hàng, mua hàng, kho. Quản lý tài sản, theo dõi thu chi, kiểm soát ngân sách. Với Fansisoft Accounting, kế toán chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Biến việc kế toán trở nên dễ dàng hơn

Tích hợp với ngân hàng

Hệ thống đồng bộ với hệ thống báo cáo Ngân hàng thực hiện đối chiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc thực hiện import file

Quản lý chứng từ kế toán

Thực hiện tạo và in hóa đơn, chứng từ kế toán một cách linh hoạt; quản lý hóa đơn thanh toán định kỳ và dễ dàng thực hiện thanh toán khi cần thiết.

Quản lý hóa đơn và chi phí

Quản lý và kiểm soát hóa đơn của nhà cung cấp, đưa ra các dự báo các khoản phải thanh thanh toán trong tương lai.

Đối soát chứng từ tự động

Tiết kiệm thời gian và tự động đối soát 95% với công cụ hỗ trợ thông minh.

Quản lý phân bổ ngân sách

Cho phép hoạch định và quản lý ngân sách và chí phí một cách có hệ thống và chi tiết theo từng khoản mục.

Thiết lập danh mục tài khoản quản trị độc lập với hệ thống kế toán tài chính, giúp quản lý hoạt động tài chính một cách dễ dàng và linh hoạt.

Quy mô đối với tổ chức của bạn

Hỗ trợ nhiều loai tiền tệ , nhiều loại người dùng với các quyền truy cập cập khác nhau, nhiều công ty vơi sự tổng hợp theo thời gian thực và các kế hoạch phân tích không giới hạn

Để việc thanh toán trở nên nhanh hơn

Hệ thống hỗ trợ tính năng thanh toán thông minh và tự động đối soát thanh toán và hóa đơn:

Từ việc tạo hóa đơn chuyên nghiệp và công cụ thanh toán trực tuyến.

Cho phép tạo tự động hóa đơn từ đơn hàng, phiếu giao hàng hoặc căn cứ vào thời gian và sản phẩm.

Tích hợp tính năng bán hàng

Tự động tạo các biên lai trong các hóa đơn bán hàng , đơn giao hàng , hoặc dựa trên thời gian và nguyên vật liệu.

Gửi lại các biên lai, chi phí trong dự án tới khách hàng của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột

Tích hợp tính năng mua hàng

Kiểm soát biên lai nhà cung cấp dựa trên hóa đơn mua hàng.

Lấy số liệu hàng tồn theo thời gian thực dựa trên các báo cáo được tự động gửi đến tài khoản của bạn

Phân tích kế toán với nhiều cấp độ khác nhau

Tích hợp hoạt động phân tích ké toán của bạn với thời gian biểu , các dự án , hóa đơn, chi phí và nhiều thứ khác nữa.

Không cần phải ghi lại các phiên giao dịch, tất cả các nội dụng phân tích đều được thực hiện tự động dựa theo các yêu cầu kinh doanh của bạn

Bảng tổng hợp và các chỉ số KPIs

Lấy ngay các thông tin quan trọng  với bảng tông hợp linh động và nhiều khả năng tùy chỉnh.

Phân tích các hoạt động tài chính với sự lên xuống và nhiều bộ lọc khác nhau

Một cách tốt hơn để làm việc – Sự hợp tác

Chia sẻ sự truy cập đến những con số kinh doanh mới nhất của bạn đối với đội của bạn và kế toán viên của bạn – vì thế mọi người có thể tăng tốc . Từ nơi làm việc , nhà hoặc khi đang di chuyển

Tích hợp kế toán Việt Nam

Fabnsisoft đã phát triển và tích hợp sẵn sàng phân hệ kế toán đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chức năng kế toán giúp bộ phận kế toán trong các nghiệp vụ chuyên sâu như tính năng quản lý chứng từ, quản lý công nợ, báo cáo doanh thu lãi lỗ theo từng cửa hàng v.v..

Không chỉ là kế toán thuế, hệ thống giúp bạn hoạch định kế hoạch tài chính, theo dõi và kiểm soát chi tiết luồng tiền các hoạt động tài chính theo thời gian thực. Hệ thống báo cáo chi tiết rõ ràng tránh thất thoát và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam (TT200/BCT).

Các phân hệ trong kế toán - tài chính

Hoạch định kế hoạch tài chính, theo dõi và kiểm soát chi tiết luồng tiền các hoạt động tài chính theo thời gian thực. Hệ thống báo cáo chi tiết rõ ràng tránh thất thoát và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt nam (TT200/BCT).

KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Cho phép quản lý tất cả các tính năng của kế toán tài chính như: Bút toán, Phát sinh, Hóa đơn, Thanh toán, Hệ thống tài khoản, Sổ nhật ký, Ngân hàng, Tiền mặt,…

KẾ TOÁN KHO

Cho phép liên kết phân hệ kho và phân hệ kế toán để tự động tạo bút toán dịch chuyển kho. Hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho như: FIFO, LIFO, Bình quân gia quyền,…

THEO DÕI THANH TOÁN

Cho phép thiết lập quy tắc gửi thư nhắc nhở thanh toán đối với những đối tác có hóa đơn quá hạn. Các mức độ nhắc nhở được thiết lập vô cùng linh hoạt.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Cho phép cấu hình tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có trên từng quy tắc tính lương. Từ đó hệ thống sẽ tự động tạo bút toán tương ứng với từng phiếu lương nhân viên.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ & THANH TOÁN

Hệ thống xuất hóa đơn đặc thù và dễ sử dụng cho phép theo dõi chính xác hệ thống kế toán, ngay cả khi bạn không phải là một nhân viên kế toán. Hệ thống này mang lại một cách thức đơn giản để quản lý các nhà cung cấp và khách hàng.

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Quản lý danh sách tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Cho phép thiết lập quy tắc tính khấu hao và định khoản tự động. Theo dõi được giá trị nguyên thủy và giá trị còn lại của từng tài sản.

QUẢN LÝ THANH TOÁN NHÀ CUNG CẤP

Ghi nhận các lệnh thanh toán thực tế được gửi tới ngân hàng. Lênh thanh toán được mã hóa thông qua một sổ phụ ngân hàng.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hộ trợ kiết xuất các báo cáo tài chính theo các quyết định 48/2006/QĐ-BTC, 15/2006/QĐ-BTC và thông tư TT200/TT-BTC. Bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng cân đối phát sinh
  • Lưu chuyển tiền tệ
  • Kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thuyết minh BCTC.

Hãy để lại thông tin để được tư vấn

Hoạt động hiệu quả là điều tối quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào.
Tối ưu hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh của bạn ngay hôm nay!