PR – Marketing

/PR – Marketing

Chiến thuật là chiến lược mới

Các chuyên gia Marketing thường xem thường từ “chiến thuật”.

Thật không dễ dàng để được vào C-suite (ban lãnh đạo) cũng như việc giữ vững vị trí đó. Đó là một công việc phức tạp ngay cả trước khi bạn cảm nhận được áp lực từ các cổ đông, đồng nghiệp và công chúng nói chung.

Các giám đốc tiếp thị (CMO) phải làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí của họ, nhưng theo như CMO Impact Study công bố vào năm ngoái,